20230823 stypendiumGminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2023 r./słuchacze kolegiów – do 16 października 2023 r.

20230818 pogotowieCzekamy na przyjęcie przez Ministra Zdrowia zmiany w „Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego”, które uwzględniają uruchomienie na terenie naszej gminy podstacji Pogotowia Ratunkowego, zwiększającej bezpieczeństwo i dostęp do usług ratownictwa medycznego. W planie Państwowego Ratownictwa Medycznego wojewoda wskazuje miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, opierając się na analizie potrzeb i możliwości systemu ratownictwa medycznego.

20230816 chodnikW piątek 11 sierpnia br. odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187 w Kłokoczynie”. Zadanie to zostało wykonane jako pilne ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pasażerów komunikacji miejskiej, z wybudowanego odcinka chodnika oraz przejścia dla pieszych korzystają bowiem także osoby wsiadające i wysiadające na przystanku, na którym zatrzymują się autobusy MPK jadące w kierunku Kamienia.

20230808 drogaDobiega końca przebudowa na drodze powiatowej między Zagaciem a Czernichowem. – Na zmodernizowanym odcinku drogi znacznie poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dzięki oddzieleniu ruchu samochodowego od ruchu pieszych i rowerzystów. Dalszy odcinek tej drogi powiatowej, biegnący do ronda w Czernichowie musi być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu kosztów kolejnej modernizacji na pewno podejmiemy wraz z Powiatem Krakowskim starania o pozyskanie dofinansowania z dostępnych programów zewnętrznych. Wówczas efektem będzie cały kompletny ciąg komunikacyjny, od ronda w Czernichowie do Zagacia – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.

20230808 mojawoda3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków, prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) do programu „Moja Woda”.

W programie pozyskać można dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji, umożliwiających zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów: