20231016 sump

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne przeprowadzane w ramach procesu przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP), które odbędzie się 23 października 2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 18:00 w Sali Obrad Rady Gminy Zabierzów w Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Rynek 1.

Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

- Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty oraz Rodzicom składam serdeczne podziękowanie za trud włożony w uczenie młodego pokolenia, przygotowywanie dzieci i młodzieży do dorosłości, dzielenie się z nimi wiedzą i organizowanie procesu wychowawczego.

Uczennicom i Uczniom życzę radości w poznawaniu świata i zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijających i wzbogacających osobowość oraz satysfakcji z osiąganych w nauce wyników.

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Filipowicz

Wójt Gminy Czernichów

 

dzien edukacji1

20231011 baner wyboryTwój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój swojej gminy!

O zasadach akcji profrekwencyjnej, dzięki której można otrzymać 1 mln złotych na budżet obywatelski oraz 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych oraz lokalnego klubu sportowego informuje Małopolski Urząd Wojewódzki. (link: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15507)

20231016 sumpW dniach 9 października 2023 r. – 3 listopada 2023 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP). Dokument stanowi strategię tworzenia na terenie gmin nim objętych warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być w szczególności oparty na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower, poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału transportu zbiorowego w codziennych podróżach i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania komunikacji i transportu na środowisko oraz dbałości o zrównoważony rozwój wszystkich środków transportu. Dokument ten będzie wymagany dla obszarów funkcjonalnych, takich jak obszar funkcjonalny Metropolii Krakowskiej, do ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje transportowe ze środków unijnych.

przerwy wodaZakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej ZUK Alwernia w dniu 25.09.2023 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w miejscowościach Rybna, Przeginia DuchownaPrzeginia Narodowa.

Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.

Za utrudnienia przepraszamy.