20231109 drogaZmieniona została organizacja ruchu na drodze powiatowej prowadzącej z Sanki (gmina Krzeszowice) do Czułowa. Na skrzyżowaniu prowadzącym do centrum wsi Rybna drogą z pierwszeństwem przejazdu jest obecnie droga w kierunku Czułowa, a droga biegnąca z centrum Rybnej stała się drogą podporządkowaną.

20231108 wodociagW miejscowości Rybna, w przysiółku Morgi, została wykonana nowa studnia głębinowa, dzięki której poprawi się zaopatrzenie w wodę z gminnego wodociągu. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zlecił wykonanie projektu połączenia wodociągu dostarczającego wodę do miejscowości Rybna z wodociągiem w Czułówku.

kran z wodąZakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że z powodu prac prowadzonych na sieci wodociągowej w dniu 14.11. 2023 r. (wtorek) w miejscowości Przeginia, Duchowna przysiółek Zajazie (ul. Klonowa, ul. Zajazie, ul. Okrąglica, ul. Podświerkle, ul. Murowana, ul. Zwierzyniecka, ul. Sosnowa i na ulicach do nich przylegających), w godzinach od 8:00 do 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia.

Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.

Za utrudnienia z góry przepraszamy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Wnioski na zebranie, transport i unieszkodliwianie azbestu

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na zadania w zakresie zebrania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych przy, udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 25.09.2023r. do 31.12.2025 r.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków) z podpisami odręcznymi wraz z pieczątkami
  • poprzez ePUAP na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu z podpisami elektronicznymi

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych, należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”

20231031 lesnaUrząd Gminy Czernichów informuje, że ulica Leśna w Czernichowie w dniu 1 listopada 2023 r. będzie zamknięta dla ruchu pojazdów z uwagi na konieczność zapewnienia dotarcia pieszych do cmentarza i zwiększony ruch w dniu Wszystkich Świętych.
Zakaz nie dotyczy mieszkańców zamieszkałych przy tej ulicy.