20221117 lgd1

Zapraszamy na bezpłatne spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym oraz szkoleniowym. Spotkania dedykowane są podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tematyką spotkania będą: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

20221117 lgd1

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu:

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1739-ogloszenie-o-naborze-1-2023.html

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1740-ogloszenie-o-naborze-2-2023.html

- rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych (rozwój innowacyjny)

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1741-ogloszenie-o-naborze-3-2023.html

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Dnia 3 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rusocicach i Wołowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OSP, Wójt Gminy Czernichów Pani Danuta Filipowicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Kędzierski.

Środki na zakup odzieży gmina pozyskała z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Całość zadania to koszt prawie 46 000 zł, z czego dotacja z Województwa Małopolskiego wyniosła 37 265 zł, a pozostała część pochodzi z budżetu Gminy Czernichów i środków własnych OSP.

Przekazana odzież specjalistyczna to: ubrania bojowe (2 częściowe) - 7 kompletów, hełmy - 4 sztuki, buty strażackie - 5 par, kurtki typu Softshell - 14 sztuk.

W czasie przekazania wyposażenia OSP Rusocice i Wołowice zobowiązały się do udziału w wydarzeniach związanych z  III Igrzyskami Europejskimi na terenie województwa małopolskiego w 2023 roku.