Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki "Skarby Blisko Krakowa"

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O NABORZE - KLIKNIJ

20221125 zima

Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernichów jest realizowane przez trzy pomioty, odpowiadające za różne kategorie dróg.

1) DROGI GMINNE: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, telefon: 509-959-243;

2) DROGI POWIATOWE: Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk, telefon: 664-995-400;

3) DROGA WOJEWÓDZKA nr 780: Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o., lider konsorcjum; F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna, uczestnik konsorcjum, telefon: 502-501-273.

Drogi gminne utrzymywane są na biało, posypywane na wzniesieniach. Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem oraz mechaniczne posypywanie na drogach odbywać się będzie na stromych zjazdach i podjazdach.

W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne publiczne oraz te, po których kursuje komunikacja publiczna, a następnie drogi gminne niepubliczne.

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do osób zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania, montażem instalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzeniem innych działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych

W związku z informacjami o wykonawcach proponujących wymianę źródła ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej czy wykonanie innych prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych, powołujących się na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) oraz finansowanie tych robót z programu „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy realizującego dostawę i usługę wyłącznie na własne ryzyko.

Umowa na realizację prac zawierana jest pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wykonującą prace. W związku z tym WFOŚiGW w Krakowie i Wykonawcę nie łączy żadna umowa czy zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Ważne jest aby decyzja o zawarciu umowy z Wykonawcą prac była podejmowana przez Mieszkańca bez nacisku i pośpiechu. Powinna być przemyślana i skonsultowana z rodziną, sąsiadami czy pracownikami urzędu gminy prowadzonymi punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Podkreślamy że przede wszystkim warto współpracować z firmami znanymi na rynku lokalnym i porównać ceny proponowanych usług.

Państwa nieufność powinno wzbudzić szczególnie powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo z WFOŚiGW w Krakowie w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do WFOŚiGW jest Gmina, a także wybrane banki (wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl ).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie promują konkretnych firm instalacyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez pracowników Gminy Czernichów:

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, pokój 04 (wejście od strony placu zabaw, schodami do piwnicy).

przerwy wodaZakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż w wyniku prac prowadzonych na sieci wodociągowej w dniu 23.11.2023 r. (czwartek) w miejscowości Rusocice, Kłokoczyn, Czernichów do skrzyżowania z ul. Krzeszowicką i ul. Podgórki w godzinach od 08:00 do 15:30 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia. Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.

Za utrudnienia z góry przepraszamy

20231113 dzien

Dzień Czystego Powietrza ustanowiony został w 2005 roku przez Fundację Arka z Bielska-Białej. Była to pierwsza w Polsce tak duża akcja antysmogowa. Tytuł pierwszej kampanii „Nie trujcie” podkreślał, że niska emisja (głównie spalanie w domowych piecach grzewczych) jest bardzo szkodliwa dla każdego człowieka, ale przypominał także, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Największą szkodę z powodu zanieczyszczeń powietrza ponoszą najmłodsi, stąd hasło „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, które do dziś jest rozpoznawalne w całej Polsce. Fundacja Ekologiczna ARKA swoje działaniach skupia głównie na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Przekazuje informacje na temat prawidłowego palenia w piecach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, a także zachęca do oszczędzania energii, segregowania odpadów, korzystania z komunikacji zbiorowej, czyli d działań mających pozytywny wpływ na jakość życia i zdrowia wszystkich mieszkańców.