20221117 lgd1

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów zachęca do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

20221223 choinkasW sobotę 17 grudnia firma Star-Kop przygotowała i udekorowała świąteczną choinkę na Rynku w Czernichowie, 21 grudnia uruchomiono oświetlenie. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Urbańczykowi oraz firmie Star-Kop za upiększenie czernichowskiego Rynku w ten wyjątkowy świąteczny okres.

 

20221222 bank

Informujemy, że od dnia 3 października 2022 r. Getin Noble Bank S.A. działa pod nazwą VeloBank S.A. Numery rachunków, na które dokonują Państwo wpłat pozostają bez zmian.

 

20221117 lgdW związku z możliwością zagospodarowania oszczędności wynikających z uwolnienia kursu EURO w budżecie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Obowiązek uprzątania chodników przy granicy nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast, jeżeli między chodnikiem, a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinien już zarządca drogi.