Komunikat dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowymPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie informuje, że do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie w okresie zimowym. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu obiektu.

20221216 kontroleKOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 obowiązkowej kontroli w zakresie:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla.

20221212 oczyszczalnia
W poniedziałek 12 grudnia miało miejsce przekazanie wykonawcy placu budowy, co oznacza rozpoczęcie prac budowlanych przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Podpisanie umowy z wykonawcą prac w Przegini Duchownej odbyło się 8 grudnia. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. z Gorlic. Wartość umowy zawartej z wykonawcą to 20 897 665,45 zł.

20221209 remont

Z uwagi na trwający remont ul. Weneckiej, biegnącej przez  Przeginię Duchowną i Przeginię Narodową w ciągu najbliższych dni należy liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z tej ulicy. Prosimy o korzystanie w miarę możliwości z sąsiednich dróg.

Przepraszamy za niedogodności.