KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla.