przerwy woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej w dniu 09.12.2022 r. (piątek) w miejscowości Czernichów (od skrzyżowania ul. Franciszka Stefczyka z ul. Skalną w stronę przysiółka "Czernichówek", przysiółka "Studzienki" i przysiółka "Pod Lasem" wraz z wyżej wymienionymi przysiółkami jak również domy w stronę miejscowości Wołowice i Zagacie), miejscowość Wołowice do Przedszkola Samorządowego w Wołowicach, w godzinach od 08:00 do 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia.

Informujemy, że po wznowieniu dostawy wody może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jej jakości oraz chwilowe wahania ciśnienia.