Informacja o planowanych badaniach archeologicznych

Firma ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. w związku z prowadzonym "opracowaniem wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" informuje o planowanych badaniach archeologicznych w formie powierzchniowej na działkach w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka znajdujących się na trasach planowanych wariantów obwodnicy.

Prace zostaną przeprowadzone od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r. w terminach niekolidującymi z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin.