20221026 umowa

26 października 2022 w Urzędzie Gminy Czernichów została podpisana umowa dotycząca „Modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów” w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i ograniczenie strat wody poprzez wymianę przestarzałej sieci stalowej, żeliwnej i azbestowej na terenie gminy Czernichów” z wykonawcami:

  • INO–KOP Ściera Rafał, Świnna Poręba 41, 34-106 Mucharz – zakres prac: Rybna - od ul. Jaśminowej do ul. Spokojnej
  • FUH. STAR–KOP KRZYSZTOF URBAŃCZYK, ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów – zakres prac: Czernichów - rejon ul. Stefczyka, Zawiła oraz Na Wzgórze

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace będą polegały na wymianie istniejących rurociągów azbestowo-cementowych i stalowych na nowe, wykonane z rur polietylenowych wraz z wymianą armatury. Wymiana istniejącego rurociągu zostanie wykonana metodą wykopu otwartego oraz metodą wyburzeniową polegającą na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (metoda krakingu). W zakresie przyłączy wodociągowych, zamówienie odejmuje wymianę istniejących przyłączy wodociągowych z rur stalowych lub żeliwnych na nowe przyłącza z rur polietylenowych Ø 40 mm wraz z armaturą. Przyłącza wodociągowe zostaną wymienione na długości: od sieci wodociągowej do zestawu wodomierzowego.

Modernizacja sieci wodociągowej zostanie wykonana w rejonie ulic: Zawiłej, Na Wzgórzu i Stefczyka w Czernichowie oraz w miejscowości Rybna od ul. Jaśminowej do ul. Spokojnej

Łączna długość wymienianej sieci: 501 m.

Całkowita wartość prac: 2 091 828,62 zł.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy i pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 700 673,67 zł.