20221020 infrastruktura

W środę 12 października w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone możliwości realizacji projektów rozwojowych w Gminie Czernichów. Gospodarzem spotkania z samorządowcami z Małopolski był Minister Infrastruktury, Poseł Ziemi Krakowskiej Andrzej Adamczyk.

- Ważne projekty lokalne mogą być realizowane dzięki odwadze i wizji samorządowców. Spotkania takie jak te pokazują, że współpraca rządu i samorządów jest stała i prowadzimy ją w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia – stwierdził Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na środowym spotkaniu w siedzibie resortu infrastruktury omawiano kwestie poprawienia dostępności komunikacyjnej naszej gminy (w szczególności ułatwienia dojazdów do Krakowa), możliwości przyspieszenia procesu kanalizacji Gminy Czernichów oraz podniesienia bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa medycznego.

W czasie dyskusji u Ministra Andrzeja Adamczyka o możliwościach rozwoju i potrzebach gminy dyskutowali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury Tomasz Buczyński, Prezes OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej Janusz Zalarski oraz Jan Bereza z Urzędu Gminy Czernichów.

Minister Andrzej Adamczyk, tytułem wprowadzenia do spotkania, omówił kierunki interwencji programów rządowych, z których nasza gmina może mieć szanse na pozyskanie środków rozwojowych. O ważnej dla jakości środowiska naturalnego sprawie gospodarki wodno -ściekowej rozmawiano w kontekście możliwości uzyskania wsparcia na projekty kanalizacyjne. Przedstawiciele Gminy Czernichów nakreślili wstępną koncepcję poprawienia dostępu do komunikacji kolejowej dla mieszkańców naszej gminy, dzisiaj korzystających przede wszystkim z autobusowego transportu publicznego, który niestety nie zapewnia dojazdu do centrum Krakowa (pasażerowie już w samym Krakowie muszą przesiadać się na inne środki komunikacji publicznej co podnosi koszty i wydłuża czas dojazdu).

W gronie uczestników spotkania bardzo pozytywnie oceniono koncepcję lokalizacji miejsca dyżurowania karetki Pogotowia Ratunkowego na terenie Gminy Czernichów. Pomysłodawcą takiego rozwiązania jest Prezes OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej Janusz Zalarski. Prezes Janusz Zalarski zaproponował lokalizację stacji dla karetki pogotowia przy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej, argumentując, że takie rozwiązanie istotnie skróciłoby czas dojazdu ratowników medycznych do wszystkich miejscowości naszej gminy, a jednocześnie dawałoby możliwość obsługi mieszkańców sąsiedniej Gminy Liszki. W staraniach o ulokowanie stacji dla karetki pogotowia w Gminie Czernichów pomoc i współpracę zadeklarował Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

- Liczę na to, że z życzliwym poparciem Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, Wicemarszałka Łukasza Smółki i Starosty Wojciecha Pałki uda się nam zrealizować ambitne cele i nakreślić dalekosiężne plany rozwoju gminy, w szczególności te, które poprawiają jakość życia mieszkańców – podsumowała spotkanie w Warszawie Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.