20220919 strazacyW niedzielę 10 lipca 2022 roku grupa 87 strażaków z jednostek OSP Gminy Czernichów zdała egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i otrzymała tytuł ratownika.

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu recertyfikacyjnego prowadzone były przez ratowników medycznych, pracujących na co dzień w Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego i w Państwowej Straży Pożarnej. Egzamin, złożony przed Komisją, odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap to test z teorii w formie pytań, które kwalifikowały strażaków do dalszego egzaminu. Następny etap – praktyczny – polegał na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych na osobie dorosłej oraz dziecku. Na etapie praktycznym działały zespoły złożone, jak w życiu codziennym strażaków, z trzech osób. Ten etap według strażaków był najcięższy, gdyż po otrzymaniu zadania, zastęp działał na pozorantach i manekinach. Na etapie praktycznym używane były m.in. zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną oraz defibrylatorem AED (w naszej gminie wszystkie jednostki OSP posiadają na swoim wyposażeniu zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1, a także defibrylatory AED).

Po zakończeniu egzaminu bardzo zmęczona, ale uśmiechnięta i szczęśliwa grupa 87 strażaków, w tym 11 kobiet, odebrała z rąk Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie o otrzymaniu tego tytułu jest ważne przez okres 3 lat, a po upływie tego okresu musi odbyć się ponowny egzamin.

Firma która przygotowała strażaków do recertyfikacji i przeprowadziła egzamin to MED.-POŻ. Właściciel firmy, pan Andrzej Żaba, bardzo dobrze ocenił naszych strażaków pod względem wiedzy i praktycznych umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.

Za pomoc w organizacji dwuetapowego egzaminu składamy serdeczne podziękowania dla Zarządów OSP Czułówek i OSP Przeginia Narodowa.