20220919 dofinansowanie1 980 590 zł dofinansowania do zadania głębokiej modernizacji Szkoły Podstawowej w Czernichowie otrzymała nasza gmina z rządowego programu Rządowy Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.

- To bardzo dobra wiadomość dla gminy. Nasze starania o realizację oczekiwanych od lat inwestycji przynoszą skutki. W krótkim odstępie czasu to druga super informacja. Niedawno otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 12,5 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Takie duże wsparcie z rządowych programów jest wielką szansą dla nas, ponieważ z własnych środków budżetowych nie jesteśmy w stanie wygospodarować taki kwot na inwestycje. „Polski Ład” jest dla nas motorem do nadrobienia wieloletnich zaległości i podniesienie poziomu życia mieszkańców – mówi Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów.