20220921 kuferek

"Z kuferka prababci" - historie spisane przez uczniów

20 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czernichów odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu historyczno-literackiego ,,Z kuferka prababci”, który został zorganizowany we współpracy z Fundacją Odtworzeniową Dziedzictwa Narodowego i redakcją portalu Genealogia Polaków.

Gmina Czernichów została zaproszona do 8. edycji konkursu, który do tej pory siedmiokrotnie odbywał się na Kresach.

Dzięki pracy uczniów ze szkół z terenu Gminy Czernichów efekt tej współpracy mamy już dzisiaj – wydawnictwo zawierające sporo opowiadań, rodzinnych historii i wspomnień oraz lokalnych legend i opisów. Praca ta zawiera teksty uczniów ze szkół podstawowych z Czernichowa, z Kamienia, z Przegini Duchownej, z Rusocic i Rybnej oraz z Wołowic. Na konkurs wpłynęły 32 teksty, w tym 2 prace zbiorowe.

Ideę konkursu honorowym patronatem objęła Poseł na Sejm Pani Elżbieta Duda.

Komisja konkursowa pracująca w składzie:

Marcin Niewalda – Prezes Fundacji Odtworzeniowej Dziedzictwa Narodowego,

Piotr Kapusta – historyk, pracownik Muzeum Krakowa – Muzeum Nowej Huty – przewodniczący komisji konkursowej,

Dorota Machaczka – inspektor Urzędu Gminy Czernichów,

wyróżniła i nagrodziła prace aż 22 uczniów. Podczas oceny prac brano pod uwagę związek z historią i kulturą regionu lub rodzin związanych z regionem, poprawność merytoryczną, dynamikę i sugestywność wypowiedzi, przekazywane wartości rodzinnych lub społecznych i zaangażowanie w badanie historii.

Wyróżnienia otrzymali:

  • dziesięcioro uczniów klasy V z Kamienia -za ciekawą formę wypieków,
  • Eryk Smółka z Przegini Duchownej -wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika

W kategorii klasy 3-4 nagrodzono:

1 miejsce: Sebastian Walkowicz z Rybnej, za opowiadanie „Życie prababci Krysi”

2 miejsce: Aleksandra Zimowska z Wołowic, za opowiadanie „Wojenne opowieści prababci Helenki”

W kategorii klasy 5-6 nagrodzono:

1 miejsce: Martyna Mucha z Rybnej za opowiadanie „Historia o Piekle i Gorkach”

2 miejsce:

Ada Choroszy z Czernichowa, za przedstawienie serwet i obrusów

Alicja Lewczyk z Rybnej, za opowiadanie „Legenda o Konietopie”

3 miejsce: Wiktoria Jasiołek z Wołowic, za opowiadanie o praprababci Kazimierze

W kategorii klasy 7-8 nagrodzono:

1 miejsce: Martyna Maj z Wołowic, za opowiadanie „Śladami wspomnień”

2 miejsce: Izabela Bojda z Rybnej, za opowiadanie „Pacyfikacja”

3 miejsce:

Karol Stefaniuk z Rusocic, za opowiadanie o powrocie z targu

Justyn Bałłaban z Wołowic, za opowiadanie „Historia o moich prababciach”

Gabriela Ptak z Rybnej, za opowiadanie „Tradycyjny chleb”.

Ponadto jury miało możliwość przyznania dwóch nagród specjalnych. Nagroda od Marcina Niewaldy powędrowała do Martyny Muchy z Rybnej za "Historię o Piekle i Gorkach".

Nagrodę specjalną od Przewodniczącego Komisji Piotra Kapusty otrzymała Julia Jasiołek z Wołowic za "Śmiertelną wyliczankę" o Zofii Ogórek z Wołowic, która była kiedyś bohaterką jednej z "historii podkrakowskich": https://www.facebook.com/1439127933082217/photos/a.1439219973073013/1928039504191055/

Z pracami będzie można się zapoznać nie tylko we wspomnianym wydawnictwie, które trafi m.in. do Biblioteki Narodowej, ale także w internecie - na "Historiach podkrakowskich".

„Nasi uczniowie wykonali dużo dobrej, także badawczej pracy, która w przyszłości może przyczynić się do dalszych poszukiwań lokalnych historii, a wydawnictwo, które powstało z ich tekstów może posłużyć również zawodowym historykom” – podsumował Piotr Kapusta przewodniczący komisji konkursowej.

Dziękujemy dzieciom, ich rodzicom i opiekunom za udział w projekcie ,,Z kuferka prababci”, a nauczycielom i dyrekcji szkół za zaangażowanie i koordynację działań w naszych placówkach edukacyjnych.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Poseł Elżbiety Dudy, za objęcie honorowym patronatem tego wydarzenia. Dziękujemy, że pomimo wielu obowiązków Pani Poseł zawsze znajduje czas, żeby przyjechać do naszej gminy. Dziękujemy Panu Marcinowi Niewalda Prezesowi Fundacji za zaproszenie do współpracy w przygotowanie wydawnictwa, Pani Dorocie Machaczka i Panu Piotrowi Kapusta za mrówczą pracę podczas całego konkursu i w czasie pracy komisji konkursowej.

 

Wydawnictwo zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO1a.

Galeria zdjęć: