20220921 woda

Opłaty z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie można regulować w kasie Urzędu Gminy Czernichów, znajdującej się na pierwszym piętrze w budynku urzędu.

Zmiana obsługi bankowej Zakładu Gospodarki Komunalnej spowodowała, że mieszkańcy stracili możliwość bezprowizyjnego wykonywania opłat na rzecz ZGK w czernichowskim oddziale Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Okres pandemii COVID-19 i wynikająca z niej konieczność wprowadzania uciążliwych ograniczeń w obsłudze mieszkańców wymusiły zamknięcie kasy znajdującej się w nieprzystosowanym do wymagań sanitarnych lokalu administracyjnym ZGK, znajdującym się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy.

Również w tym czasie konieczne było okresowe wstrzymywanie odczytów i przyjmowania wpłat przez inkasenta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zawarł z Gminą Czernichów porozumienie umożliwiające obsługę swoich klientów w kasie Urzędu Gminy. Dzięki temu porozumieniu od 25 kwietnia 2022 roku opłaty z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków można regulować w kasie urzędu.

Co istotne, opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można nadal wpłacać inkasentowi w czasie wykonywania przez niego odczytów urządzeń pomiarowych.