zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXXIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line, a następnie nagranie zostanie umieszczone w internecie.  

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów  z dnia 28 grudnia 2023 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2024 ( druk nr 1).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII.738.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038 ( druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków ( druk nr 3).
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonego w granicach administracyjnych Gminy Czernichów w miejscowości Przeginia Duchowna ( druk nr 4).
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonego w granicach administracyjnych Gminy Czernichów w miejscowości Rybna ( druk nr 5).
 9. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Czernichów za rok 2023.
 10. Plany Pracy Komisji Rady Gminy Czernichów na rok 2024.      
 11. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

(podpis elektroniczny)

Do pobrania:

materiały sesyjne (zip)