zawiadomienieosesjiZawiadamiam, że LXIX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2023 r.
 4. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2023r.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 1).
 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 2).
 7. Uchwała w sprawie zmiany  uchwały  nr LXII.615.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów (druk nr 3).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 4).
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 5).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 6).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r. Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038 ( druk nr 7).
 12. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

Do pobrania:

Materiały sesyjne