zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXVIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

Czernichów, 21 sierpnia 2023 r.

  

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXVIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

           

             Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXVII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2023 r.
 4. Informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Czernichów w chwili obecnej, plany na przyszłość i związane  z tym zagadnienia.
 5. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Czernichów ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej ( druk nr 1).
 6. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk nr 2) .
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 ( druk nr 3).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038 ( druk nr 4).
 9. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

Do pobrania:

Materiały sesyjne