zawiadomienieosesji

Zawiadamiam, że LXIV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

 

 

 

 

 

 

Czernichów, 17 kwietnia 2023 r.

Rada Gminy Czernichów

woj. małopolskie

tel. 122 702 104 fax 122 702 324

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXIV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone w Internecie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2023 r.
 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok (druk nr 1).
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Czernichów w 2022 r. (druk nr 2).
 6. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa (druk nr 3 ).
 7. Uchwała  w sprawie  powołania przedstawiciela Gminy Czernichów w Małopolskiej Organizacji Turystycznej (druk nr 4).
 8. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024 -2025 (druk nr 5).
 9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 6).
 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczych straży pożarnych (druk nr 7).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres do lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(druk nr 8).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości na okres do lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(druk nr 9 ).
 13. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości na okres powyżej lat trzech (druk nr 10).
 14. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres do lat trzech oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 11 ).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 12 ).
 16. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 13 ).
 17. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023 (druk nr 14 ).
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2038 (druk nr 15 ).
 19. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE