Czernichów, 16 stycznia 2023 r.

Rada Gminy Czernichów

woj. małopolskie

tel. 122 702 104 fax 122 702 324                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LXI sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

            Obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym on-line (https://czernichow.sesja.pl/), a następnie nagranie zostanie umieszczone   w internecie.  

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Czernichów za rok 2022.
 5. Przyjęcie Planów Pracy Komisji na rok 2023.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów na lata 2023-2033 (druk nr 1 )
 7. Uchwała  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”(druk nr 2).
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków ( druk nr  3).
 9. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Czernichów w Małopolskiej Organizacji Turystycznej( druk nr 4 ).
 10. Uchwała w sprawie uchwały nr I.6.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Czernichów, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych oraz powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących. (druk nr  5).
 11. Uchwała  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Dąbrowie Szlacheckiej.(druk nr  6)
 12. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr LX.597.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2023.(druk nr 7 )
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LX.598.2022 z dnia 28 grudnia 2022r.Rady gminy Czernichów  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów na lata 2023-2038. (druk nr 8 ).
 14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym. ( druk nr 9)
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

POBIERZ MATERIAŁY SESYJNE