Rok 2024

- Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Zarządzenie Nr 89.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Rok 2023

Uchwała Nr LVIII.568.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 

- Uchwała Nr XLV.422.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Zarządzenie Nr 92.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Uchwała Nr XXIX.268.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Rok 2020 

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie nr 73.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała nr XVII.135.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Rok 2019

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Uchwała Nr LII.503.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie wójta w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Zarządzenie wójta w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XXVII.229.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Rok 2016

Zarządzenie nr 60.2016 Wójta Gminy Czernichów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

UCHWAŁA NR XVI.127.2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacji pozarządowymi w roku 2015 r.

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

Rok 2015

Sprawozdanie z konsultacji

Zarządzenie nr 64.2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

UCHWAŁA NR LVIII.435.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Zarządzenie nr 60.2014 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Rok 2014

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

UCHWAŁA NR LVIII.435.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Zarządzenie nr 60.2014 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

UCHWAŁA NR XLV.332.2013 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Zarządzenie nr 69.2013 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rok 2013

Uchwała nr XXX.213.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Konsultacje programu na 2013-zarz W. .2012

Program na 2013 projekt 11.10.2012

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Odpowiedź dla stowarzyszenie "Nadzieja"

Propozycje stowarzyszenia "Nadzieja"