modern domestic pellet stove granules stove with flames 1W latach 2018 – 2022 realizowany był program dofinansowujący wymianę  nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.

Z dofinansowania mogły skorzystać nieruchomości, które nie miały dostępu do sieci gazowej i nie miały możliwości przyłączenia gazu. Mieszkańcy montowali kotły na ekogroszek, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły na biomasę.

dofinansowanie

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa” realizowany był u odbiorcy końcowego w okresie od 11 marca 2020 r. do 14 stycznia 2022 r. przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego (Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów). Liderem projektu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt umożliwił pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

600 9Zakończenie realizacji programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Czernichów”

Gmina Czernichów zakończyła realizację programu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Czernichów” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT).