INFORMACJA

Od dnia 1 marca 2022 r. nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu Punktu konsultacyjnego w Czernichowie oraz w Rybnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin.

Punkt konsultacyjny w Czernichowie:

Punkt czynny:

Poniedziałek - 8:00 - 14:00

Wtorek - 8:00 - 11:00

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, w budynku Urzędu Gminy na posterunku policji

Tel. 12 270 28 78

  


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie informuje że na terenie gminy Czernichów działa zespół motywujący oraz dwa punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin.

Zadaniem tych placówek jest rozeznanie problemu uzależnienia, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i kierowanie ich do specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego oraz grup wsparcia, udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, udzielanie informacji, pomocy i wsparcia rodzinom osób uzależnionych.

Skład GKRPA w Czernichowie:

1. Dorota Machaczka - przewodnicząca

2. Beata Kuć-Koziołek

3. Marta Kraczka

4. Stefan Pagacz

5. Małgorzata Zabagło

6. Małgorzata Kubas

7. Lucyna Socha-Siejka

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyżury:

Zespół motywujący GKRPA

w każdy czwartek w godz. 16:00 - 18:00
ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 4, parter
Tel. 12 270 28 78

Punkt konsultacyjny w Czernichowie:

Punkt czynny:

Poniedziałek -  8:00 - 14:00

Wtorek - 8:00 - 11:00

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów,

w budynku Urzędu Gminy, na posterunku policji,

tel. 12 270 28 78

Punkt konsultacyjny w Rybnej

Punkt czynny:

Środa - 17:00 - 19:30

Czwartek - 8:00 - 10:30

ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna, w budynku Remizy OSP Rybna, I piętro

Tel. 12 280 40 08

 

 

 


+ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014

+ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2014

+ zgłoszenia do GPPiRPA i GPPN 2014 tabela

+ zgłoszenia do GPPiRPA i GPPN 2014